เทคนิคง่ายๆ คอร์สออนไลน์ที่จะทำให้คนประทับใจทั้งผู้ฟัง

0
(0)

เทคนิคง่ายๆ คอร์สออนไลน์ที่จะทำให้คนประทับใจทั้งผู้ฟัง

การนำเสนอเรื่องคอร์สออนไลน์ที่คุณจะสอนนั้นจะต้องเตรียมเนื้อหาที่โดดเด่นและหัวเรื่องที่โดนสำหรับผู้ฟังก่อน รวมทั้งมีคำถามและคำคอบที่สามารถตอบปัญหาและแก้ไขทางเทคนิคต่างได้วันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังถึงเทคนิคที่ใช้กันแพร่หลายอย่าง

  1. เตรียมคอร์สออนไลน์หัวเรื่องและสรุปแผนการคร่าวๆ ก่อนการสอน

การเรียนการสอนนั้นควรเตรียมหัวเรื่องนั้นคอร์สออนไลน์จะต้องทำความเข้าใจถึงปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ล่วงหน้าของผู้เรียนเสียก่อนว่าผู้เรียนจะต้องการเนื้อหาอะไร การเตรียมหัวเรื่องจะทำให้ข้อสรุปชัดเจน เพื่อตระเตรียมแผนการเอาไว้จึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง คอร์สออนไลน์อีกเทคนิคอยากแบ่งปันนั้นรวมทั้งการสอนควรใช้เสียงสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยเน้นน้ำหนักเสียงที่ชัดเจนในเรื่องที่สำคัญและและไม่สำคัญ ดังนั้นส่วนที่เป็นคีย์เวิร์ดคำพูดในการสอนหรือเนื้อหาสำคัญที่ต้องการเน้นย้ำเรื่องที่สำคัญก่อน  ควรลองพูดให้ช้าลง หรือพูดซ้ำบ่อยครั้งขึ้นในเรื่องที่จำเป็นก่อนที่จะสอนในแต่ละครั้ง

  1. พัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนแบบออนไลน์

การเตรียมพัฒนาทักษะใหม่ๆควรเตรียมสื่อการสอนและการพูดเพื่อพัฒนาทักษะการพูดเพื่อให้มีความาสมารถในเชิงการพูดอย่างมืออาชีพมากขึ้นคอร์สออนไลน์ควรเพิ่มทักษะในการพูดโดยนำเสนอกระดาษก่อนพูดมาทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนแบบออนไลน์ก่อนที่จะเข้าสู่สอนคอร์สออนไลน์จริงต่อหน้าออนไลน์

How useful was this post?

Related Interesting Posts:

Author: smons10

Leave a Reply